Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Uvodnik
 
Strast za Isusom

Piše: Vladimir Vidović
 

U mjesecu listopadu poslije ljetne pauze započinju brojne crkvene aktivnosti i Crkva nas poziva naučiti od Marije, posredstvom molitve svete krunice, razmatrati Božji plan ljubavi o ljudskom rodu.

Nije dovoljno govoriti ljudima našega vremena o Isusu, jer je vrijeme velikih demagoških ideologija prošlo, nego dajmo vidjeti Isusa. Učinimo Kristovo lice jasno vidljivim u našim svakodnevnim odnosima koji su utemeljeni na istini i ljubavi. Svojim djelima, kao vjernici, pronosimo Isusovu poruku svim ljudima bez izuzetaka. Po našim životima neka svi vide i shvate da je Kristova riječ istina u kojoj smo pronašli snagu i smisao našega vlastitog postojanja.

Misijsko poslanje primili smo svi krštenici i ne možemo se opravdavati da je misijski poziv pridržan za nekoga drugoga. Postoji puno različitih načina kako prenositi Radosnu vijest danas. Preduvjet za autentično naviještanje je duboko, istinsko i nepatvoreno obraćenje naših srdaca. Evanđelje i danas mora biti kvasac slobode i napretka, izvor bratstva, poniznosti i mira (usp. Ad gentes, 8).

Crkveno se zajedništvo rađa iz susreta s Božjim Sinom, Isusom Kristom, koji putem crkvenog navještaja dopire do ljudi i stvara zajedništvo s njim samim, a samim tim i s Ocem i Duhom Svetim. Krist uspostavlja novi odnos između čovjeka i Boga. On nam objavljuje da je Bog ljubav te nas ujedno poučava da je nova zapovijed ljubavi osnovni zakon ljudskog savršenstva, pa prema tome i preobrazbe svijeta. Tako onima koji vjeruju u božansku ljubav ona donosi sigurnost da je svim ljudima otvoren put ljubavi i da nije uzaludan napor oko uspostave sveopćeg bratstva (usp. Gaudium et spes, 38).

Crkva postaje "zajedništvo" na temelju euharistije, u kojoj Krist, prisutan u kruhu i vinu, svojom žrtvom ljubavi gradi Crkvu kao svoje tijelo, ujedinjujući nas s trojedinim Bogom i jedne s drugima. Svijet je potreban Božje ljubavi, susreta s Isusom Kristom i vjere u njega. Iz toga razloga euharistija nije samo izvor i vrhunac života Crkve već i njezina poslanja: "Autentično euharistijska Crkva jest misijska Crkva" kaže Benedikt XVI., koja može donijeti svima zajedništvo s Bogom, naviještajući s uvjerenjem da "što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama".

I danas su Crkvi potrebni muškarci i žene koji, po svojemu krštenju, velikodušno odgovaraju na poziv da izađu iz vlastitoga doma, obitelji, zemlje, jezika i mjesne Crkve. Oni su poslani narodima, u svijet koji još nije preobražen sakramentima Isusa Krista i njegove svete Crkve. Naviještajući Božju riječ, svjedočeći evanđelje i slaveći život Duha, oni pozivaju na obraćenje, krste i nude kršćansko spasenje uz poštivanje slobode svake osobe, u dijalogu s kulturama i religijama narodâ kojima su poslani. Missio ad gentes, koja je uvijek prijeko potrebna Crkvi, daje tako temeljni doprinos procesu stalnog obraćenja svih kršćana. Vjera u Isusovo uskrsnuće, poslanje u Crkvi primljeno na krštenju, zemljopisno i kulturno izlaženje iz sebe samoga i vlastitoga doma, potreba za spasenjem od grijeha i oslobođenjem od osobnog i društvenog zla, sve to zahtijeva poslanje koje doseže do samih krajeva zemlje, snažno poziva papa Franjo u poruci za ovogodišnji Svjetski dan misija.

Mnogi ljudi i danas žele vidjeti i upoznati Isusa, stoga neka u ovome mjesecu posebno odzvanja u našim srcima čežnja za naviještanjem evanđelja, a još više za gorljivim svjedočenjem svoje pripadnosti Isusu Kristu i vjernosti Crkvi. Budimo uvijek promicatelji evanđeoskog načina života življenog u radosti zajedništva. Nemojmo se obeshrabriti različitim društvenim okolnostima koje nam, istini za volju, često kao vjernicima ne idu u prilog, nego pružajmo svima jasne znakove nade, njegujući sveopće bratstvo, podržavajući velike ideale koji preobražavaju povijest i mijenjaju svijet.

S ljubavlju,

Vladimir Vidović

Misijsko poslanje primili smo svi krštenici i ne možemo se opravdavati da je misijski poziv pridržan za nekoga drugoga. Postoji puno različitih načina kako prenositi Radosnu vijest danas. Preduvjet za autentično navještanje je duboko, istinsko i nepatvoreno obraćenje naših srdaca. Evanđelje i danas mora biti kvasac slobode i napretka, izvor bratstva, poniznosti i mira (usp. Ad gentes, 8).

 


© 1999-2018 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s

c