Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Naš osvrt
 
Put u centar svijeta

Piše: Ivan Bradarić
 
Krvi Kristova, posveti nas!

Putnik ili turist koji prvi put svrati u podravski gradić Ludbreg uvelike će se iznenaditi kada na malome gradskom trgu vidi znak da se nalazi u centru svijeta. Tko bi rekao; tako blizu, a tako u centru! Brojne legende i priče, navodno još iz rimskih vremena, govore kako su baš u Ludbregu bili zamišljeni i opisani zemaljski krugovi, protegnuti po cijeloj "kugli", a na čijim su rubovima izgrađene velike europske metropole. I tako dalje, i tako dalje …

Ljudska je mašta oduvijek otkrivala bezgranične mogućnosti imaginacije te je uvijek imala potrebu nekome ili nečemu pridavati epitete, poput: najveći, najljepši, najbogatiji, najslavniji… Važno je, eto u nečemu biti naj. Naš je Ludbreg tako najsrednji – kako bi to rekla djeca. Upravo u tu kategoriju dječjih priča i legenda spada i ova o Ludbregu kao centru svijeta. Pogotovo iz razloga kada znamo kako se za ovu "titulu" bore i bezbrojni drugi gradovi u svijetu. Ili, ako baš želimo sami otkriti gdje je centar jedne okrugle cjeline, dovoljno će biti ako na površini jedne lopte pokušamo pronaći sredinu i ubrzo ćemo shvatiti da je svaka točka centar.

No, kako god bilo, valja priznati kako je sve ovo dobar turistički trik i kako ga se ne treba odreći. Ako piramide nisu u Egiptu, nego (i) u Visokom kod Sarajeva; ako Troja nije u današnjoj Turskoj nego u hercegovačkoj Gabeli, onda dopustimo neka centar svijeta i dalje bude tu negdje blizu nas, u Ludbregu. A našim ljudima neka ostane utjeha da žive u centru svijeta, ili veoma blizu njega.

Bez obzira na sve gore navedeno, Ludbreg će sljedeće godine uistinu biti centar - duhovni centar, možda ne svijeta, ali Hrvatske zasigurno da. Sljedeća, 2011. godina će u Ludbregu biti jubilejska godina, u spomen na neobjašnjiv događaj iz 1411., godine kada se za vrijeme slavlja svete mise, vino u kaležu "nevjernog" svećenika pretvorilo u pravu krv, a Crkva je ubrzo ovo proglasila čudom.

Vjernici stoljećima pohode Ludbreg, s velikom pobožnoću se približavaju ovoj relikviji, znatiželjno je promatraju i slave Gospodina, ali ne u smislu koje izriču u euharistijskome klanjanju.

O samoj povijesti i nastanku svetišta te o smislu štovanja ove relikvije za naš časopis govori župnik i upravitelj svetišta u Ludbregu, prečasni Josip Đurkan. Saznajemo da se za ovu posebnu prigodu pripremaju veliki događaji, a biskupi zagrebačke crkvene pokrajine uputili su pismo svim svećenicima i vjernicima da pohode ovo svetište te da u sadržaj svojih programa susreta, molitava i razmatranja, ugrade duhovnost Predragocjene Krvi Kristove. "Ova je godina prilika da upoznajemo predivan govor središnjega sakramenta Crkve da dublje živimo euharistijsku zbilju. Ona ima svoje izvorište i svoje novo polazište u djelatnome sudjelovanju u misnome slavlju, naročito u pristupanju svetoj pričesti. Uz prikladnu pouku i produbljivanje poznavanja sadržaja euharistije, pohvalno je da se tijekom godine nastoje pronaći prigode za slavlja u kojima će se vjernici moći pričestiti pod objema prilikama, dakle ne samo Kristovim tijelom, nego i Presvetom krvlju. U euharistijskome slavlju Isus nam govori: Ovo je moja krv, čime naglašava: da je to on – za nas. Njegovom smo ljubavlju prožeti i preplavljeni. Kristova krv nas oslobađa tvrdoće srca i pomanjkanja ljubavi, boli i ogorčenosti. Ona u nama nosi snagu novoga života. Kao što u zemaljskome životu darivanjem krvi omogućujemo življenje drugima, na još uzvišeniji način od Kristove krvi, koje smo mi dionici, nastavlja se život u Božjoj radosti. Mi, snagom Duha koji preobražava kruh i vino, postajemo Kristovim tijelom. Bog svakoga dana uzima naša razočaranja i povrijeđenosti, krutost i okorjelost, te nas preobražava u neslućenu životnost. Mislimo na to dok primamo euharistijski dar pričesti, jer po nama kršćanima ljudi prepoznaju da je Bog u nama i u svijetu živ po svojoj ljubavi, prisutnoj po daru Duha Životvorca" - poručuju biskupi.
Crkva kroz sva ova stoljeća nastoji što svečanije slaviti svetu euharistiju te se vjernicima s posebnom pažnjom nudi ovaj izvor spasenja kao vrhunac svega kršćanskoga života.

Tako je u Ludbregu nevjera jednoga svećenika postala povod za produbljivanje vjere svima nama koji u centar svoga vjerničkog života stavljamo euharistijskoga Krista. Upravo u Ludbregu je Gospodin raširio krugove svoje milosti do srca vjernika kako bi ih privukao otkrivanju i slavljenju otajstva svete euharistije.

Za nas vjernike Krist je početak i svršetak, alfa i omega, onaj koji nas vodi u centar Kraljevstva nebeskoga, k svome Ocu. Otvorimo svoje srce da primimo Krista i bit ćemo uvijek u centru Božjega svijeta!

 


© 1999-2019 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s