Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Prikaz monografije
 
Veličina malenih
 

Piše: Ljudevit Maračić
 
Povijest i kulturna baština Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca

Već je rimski povjesničar Plinije Stariji svojevremeno bio zapisao često i danas citiranu misao: "In bibliothecis loqu-untur defunctorum immortales animae." U našoj parafrazi prijevod bi mogao glasiti: "Kroz ovo djelo progovaraju besmrtne duše pokojnih fratara." Potvrdu tome blagohotni čitatelj može otkriti i prepoznati u djelu koje se ovih dana pojavilo u našoj javnosti. Ovim kratkim prikazom želimo upozoriti na ovo jedinstveno djelo, kojim se i hrvatski franjevci konventualci, koji na našim prostorima imaju gotovo osam stoljeća nazočnosti, predstavljaju crkvenoj i ostaloj javnosti.

U izdanju Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca kon-ventualaca, a u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti u Zagrebu, krajem kolovoza ove godine objavljena je velika monografija "Veličina malenih", s podnaslovom: Povijest i kulturna baština Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. U izradi ovoga velikog djela (330 stranica, četverobojni tisak na kunstrucku) sudjelovali su: Jasenka Gudelj, Tomislav Premerl, Ennio Stipčević, Radoslav Tomić, Milan Pelc, Nikola Roščić i Ljudevit Maračić. Povijesni prikaz Provincije, u sklopu ove monografije na 110 stranica, napisao je o. Nikola Roščić, i to je dosad prvi cjeloviti pokušaj predstavljanja povijesti Hrvatske provincije franjevaca konventualaca, koja je kroz povijest nosila različite nazive, u tiskanom obliku. O. Ljudevit Maračić na tridesetak stranica predstavlja knjižnice i arhive Provincije, prof. Ennio Stičević piše o bogatoj glazbenoj djelatnosti naših fratara, dok se najveći dio monografije bavi povijesnim prikazom i kulturno-umjetničkom baštinom postojećih samostana franjevaca konventualaca na ovim prostorima. U obradi umjetničkog blaga svakoga pojedinog samostana sudjeluju stručnjaci iz područja likovnih i arhitektonskih umjetnosti. Oko dvjesta originalnih fotografija (Milan Drmić) ukrašuju ovo djelo.

Da bi čitatelji mogli steći djelomični uvid u ovu monografiju, prenosimo gotovo u cijelosti predgovor ovom djelu:

Na početku svoje Povijesti Crkve Teodoret Cirenski kaže: "Kada slikari slikaju događaje iz prošlosti, na dasci ili zidu, ne rade to samo da bi razveselili oči onoga koji će to gledati, nego također da bi se dugo vremena ljudi sjećali događaja iz prošlosti. Zbog toga sam odlučio opisati ono što nedostaje u Povijesti Crkve, smatrajući nepravdom ostati ravnodušan pred činjenicom da veoma slavni događaji i plod korisnog pripovijedanja budu prepušteni zaboravu." (TEODORET , 5).

Prošlost je dio naše sadašnjosti, a tko ne poznaje svoju prošlost, taj ne poznaje ni samoga sebe. Stoga je poznavanje prošlosti svojevrsna osobna karta današnjice koja je okrenuta prema budućnosti. To vrijedi i za Hrvatsku provinciju sv. Jeronima franjevaca konventualaca.

Duga je povijest ovoga stabla, ispisana mnoštvom života. Ovom monografijom htjeli smo na jednom mjestu prikazati barem one važnije povijesne trenutke u životu ove franjevačke zajednice na hrvatskom tlu i posebno oslikati ulogu koju je imala u nastanku, rastu i mijenama hrvatske kulture i umjetnosti. Naime, već smo dugo vremena osjećali nedostatak postojanja jednoga zaokruženog i potpunog prikaza povijesti Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca na planu Reda, ali i na planu Provincije.

Danas, napokon, pred čitatelje stavljamo ovo zborno djelo, rad nekih članova naše Provincije i znanstvenika s područja povijesti umjetnosti, arhitekture i glazbe, koji su im se pridružili u njegovu stvaranju. U proteklim su godinama i desetljećima mnoge naše vjerske zajednice, udruge, organizacije i društva na različite načine imale prigodu pokazati svoju povijest i kulturnu baštinu.

U koricama ove knjige svoju povijest, a i svoju sadašnjost, prvi put s ponosom i zadovoljstvom predstavlja i Hrvatska provincija franjevaca konventualaca. Iz ove knjige-monografije može se iščitavati ne samo bremenita prošlost Reda i Provincije, nego i bogatstvo njezine kulturne povijesti i raznolikost baštine koja se stoljećima taložila u njezinim samostanima i crkvama. Iz nje se mogu nazrijeti utjecaji i različita preplitanja ugrađena u našu sadašnju duhovnu i kulturnu zbilju. Iz nje se može naučiti koliko je kadar mali čovjek, kada je otvoren duhu Božjemu, pridonijeti boljitku ovoga svijeta. Kulturna i umjetnička baština, jednako kao i prosvjetna i vjerska djelatnost naše Provincije tijekom povijesnih stoljeća, prikazana u ovoj knjizi, neka ostane podsjetnikom budućim naraštajima – kako ne bi morali sami prolaziti put kojim su bivši naraštaji već prošli. Veličina malenih upravo i jest u tome da dosljedno ostanu u službi evanđelja i svojim životima potvrđuju Riječ, da i danas budu oni po kojima će Riječ postajati tijelom. Kroz njih odzvanja evanđeoski nauk: "Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen." (Mt 23, 12).

Razne političke, ekonomske i društvene krize našu su zajednicu podsjećale na ovaj evanđeoski zadatak. Unatoč svim protivštinama povijesti braća su, služeći evanđelju, istodobno vršila i svoje poslanje na polju hrvatske duhovnosti i kulture. To im poslanje ostaje, nadamo se, i za jednako plodnu i zaslužnu budućnost.

 


© 1999-2019 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s